KEDY A ZA AKÝCH PODMIENOK NÁTER NAJLEPŠIE ZASYCHÁ

Optimálne prostredie pre aplikáciu a zasychávanie náterov je jednou z podmienok, ktoré je potrebné dodržať pri maliarskych prácach. Tieto práce sa najlepšie prevádzajú v suchom prostredí pri teplotách 20–25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 75%.

Pri nižšej teplote (10–15°C) sa zasychanie spomaľuje. Pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu vznikajú zvlášť pri náteroch bezfarebnými vodou riediteľnými lakmi defekty – dochádza k zahmlievaniu a belavému zákalu. Vysoká relatívna vlhkosť ovzdušia taktiež spomaľuje zasychanie a vlastné tvrdnutie náterov.

Pri zasychaní je potrebné dbať na prívod čerstvého vzduchu. Privádzaný vzduch nesmie obsahovať nečistoty, víriť prach, ochladzovať prostredie. Voda, ktorá sa odparuje z náteru vodou riediteľných náterových hmôt, musí byť odvetrávaná, pretože zhoršuje priebeh zasychania a vytvrdzovanie náteru.

Rovnomerné jarné alebo letné počasie bez veľkých výkyvov teploty je preto najvhodnejšie obdobie na prevádzanie vonkajších náterov. Dbáme, aby sme ukončili všetky vonkajšie natieračské práce ešte pred príchodom jesenných hmiel a chladného počasia. Vysoká vlhkosť v ovzduší, nízka teplota a dážď spomaľujú zasychanie, vytvárajú defekty na náteroch a znižujú ich ochrannú účinnosť.

Na rovnomerné zasychanie a tvrdnutie náteru má vplyv aj hrúbka náterov. Hrubšie nátery zasychajú pomalšie, zle tvrdnú a môžu na nich vznikať defekty.