AKO UPRAVIŤ KOV PRED NATIERANÍM

AKO UPRAVIŤ KOV PRED NATIERANÍM

Odstránenie hrdze je prvým krokom, ktorý rozhoduje o životnosti aplikovaného náteru. Hrubú a voľnú hrdzu je možné odstrániť oceľovou stierkou a drôtenou kefou. Odstránenie pevnejšej hrdze je zložitejšie. Najúčinnejšie je odstránenie hrdze opieskovaním. To sa najviac používa na väčších konštrukciách, ale je možné aj použitie malých opieskovacích pištolí na menšie plochy. Prácu uľahčí použitie brúsky, prípadne tiež elektrickej vŕtačky s drôteným kotúčom alebo nadstavcom s gumovým kotúčom s brúsnym papierom. Ručné brúsenie brúsnym papierom je prácne a dôkladnejšie odstránenie hrdze je možné iba na menších plochách. Z hľadiska korózie sú rizikové najmä miesta zvarov a rôznych spojov. Preto sa im musí venovať aj pri čistení zvýšená pozornosť.

Zvyšky hrdze sa odstraňujú, hlavne na väčších plochách, odhrdzovačom. Používajú sa buď oplachové alebo bezoplachové odhrdzovače. Pri použití je potrebné dodržať príslušný návod. Konečný oplach čistou vodou je vhodný aj pri použití bezoplachového odhrdzovača. Pokiaľ nie je možné u bezoplachových odhrdzovačov použiť oplach vodou, je treba aspoň z povrchu zotrieť voľné reakčné produkty a nečistoty. Pokiaľ sa hrdza neodstráni alebo odstráni len čiastočne, znižuje sa príslušne životnosť náteru. To platí viac menej aj pre antikorózne farby, ktoré sú uvádzané na trhu ako farby na zhrdzavené povrchy.

Zvyčajne je potrebné povrch natieraného predmetu odmastiť. Tento krok je možné vynechať, pokiaľ vznikol čerstvý, prakticky nedotknutý povrch pri odstraňovaní hrdze. Povrch je možné odmastiť horúcou vodou so saponátom s nasledujúcim oplachom alebo pomocou špeciálnych odmasťovacích prostriedkov, ako sú napr. výrobky rady Progold. Dôležité je rýchle vysušenie povrchu po oplachu, pretože inak dochádza k tzv. bleskovej korózii na mokrom povrchu ocele.

Na odmastenie sa dajú použiť aj vhodné rozpúšťadlá, ale je potrebné dodržať určité bezpečnostné opatrenia, pretože sa často jedná o zdraviu škodlivé látky a horľavé kvapaliny (technický benzín). Zložitejšia je ekologická likvidácia znečistených rozpúšťadiel, prípadne handier nasýtených rozpúšťadlami.

Korózne odolnosti ocele a zinku je možné zvýšiť fosfátovaním povrchu pred samotným náterom. Používajú sa k tomu prípravky na báze fosforečnanov. Povrch ocele je potrebné pred fosfátovaním zbaviť hrdze a odmastiť.

Staré nepevné a podhrdzavené nátery sa odstránia, napr. obrúsením alebo odstraňovačom starých náterov, prípadne opálením, ako je podrobnejšie popísané pri odstraňovaní starých náterov na dreve. Pozor pri opaľovaní tenkých plechov, plechy sa môžu teplom prehýbať. Po použití odstraňovača náterov je dôležité dodatočné dôkladné odmastenie povrchu. Staré pevné nátery sa mierne zdrsnia, v prípade potreby aj odmastia.

Ostatné kovy (hliník, pozinkované plechy) sa odmastia. Je vhodné dôkladné umytie pomocou maliarskej štetky alebo kefy horúcou vodou s prídavkom saponátu a nasledujúcim oplachom čistou vodou. Čerstvé lesklé nezoxidované pozinkované plechy (odkvapy, odkvapové rúry atď.) je treba ponechať pre zaručenie priľnavosti základnej farby k plechu po určitú dobu bez náteru. Inak sa odporúča použiť špeciálnu základnú farbu deklarovanú výrobcom na čerstvý pozinkovaný plech.